Friday, September 29, 2006

Revised Plan

After considering my money situation and and talkng to another experienced traveller, I changed my plan to this:
Chengdu
Danba
(in the Danba area; Jiaju, Buke, Zhonglu, Dangling)
Bamei
Daofu
Ganzi
Manigango
Dege
Manigango
Shiqu
(then into Qinghai)
Yushu
Nangchen
Yushu
Xining
Machen
Xining
Beijing

No pics til Beijing, im afraid.

1 comment:

Anonymous said...

Darn.

-your faithful reader awaits